Postaráme sa o Vaše oči

Vyberte si z našich služieb

Prečo sú očné vyšetrenia dôležité? Bez ohľadu na váš vek alebo fyzické zdravie je dôležité pravidelne absolvovať očné vyšetrenia.
Počas kompletného očného vyšetrenia váš očný lekár nielen určí váš predpis na okuliare alebo kontaktné šošovky, ale tiež skontroluje vaše oči na bežné očné ochorenia, posúdi, ako vaše oči spolupracujú ako tím a vyhodnotí vaše oči ako indikátor celkového zdravia.

Kto by si mal nechať vyšetriť oči?

Očné vyšetrenia sú dôležitou súčasťou udržiavania zdravia. Dospelí by si mali nechať otestovať oči, aby ich predpis okuliarov bol vždy aktuálny a aby sa skontrolovali skoré príznaky očných chorôb. Pre deti môžu očné vyšetrenia hrať dôležitú úlohu v prirodzenom vývoji ako aj pri vzdelávaní.

Komplexné očné vyšetrenie zahŕňa množstvo testov a postupov na vyšetrenie a vyhodnotenie zdravia vašich očí a kvality vášho zraku. Tieto testy siahajú od jednoduchých, ako je čítanie očnej tabuľky, až po zložité testy, ako je použitie vysokovýkonných prístrojov na preskúmanie zdravia tkanív vo vnútri vašich očí.

Vyšetrenie zrakovej ostrosti
Vyšetrenie zraku s predpisom okuliarov
Vyšetrenie pri pocite “suchého oka”
Vyšetrenie diabetikov (vyšetrenie očného pozadia)
Vyšetrenie pre ľudí s vysokým krvným tlakom (hypertonici)
Vyšetrenie pre vodičov a potvrdenie viesť motorové vozidlo
Preventívne vyšetrenia pre firmy
Vyšetrenie zdravotnej spôsobilosti na výkon povolania alebo potvrdenie pre zdravotnú poisťovňu

Vykonávame tieto úkony