Čo je sivý zákal?

Katarakta, alebo ľudovo povedané – šedý zákal je očné ochorenie, pri ktorom sa očná šošovka zakalí.
V dôsledku toho sa zhoršuje zrak a najmä jemné detaily už nie sú zreteľne viditeľné. Niektorí ľudia majú len mierne poruchy zraku, iní zase strácajú zrak rýchlejšie. Priebeh ochorenia závisí okrem iného aj od toho, akú formu sivého zákalu máte. Názov „šedý zákal“ označuje zošednutie šošovky vekom, alebo vplyvom iných faktorov.

Sivý zákal je choroba druhej polovice života. Väčšina postihnutých ľudí má viac ako 50 rokov. Riziko sa zvyšuje s vekom: približne 20 zo 100 ľudí vo veku 65 až 74 rokov má šedý zákal. U ľudí nad 74 rokov je to viac ako 50 zo 100. V rozvojových krajinách je katarakta hlavnou príčinou slepoty. V priemyselne vyspelých krajinách oslepne na šedý zákal podstatne menej ľudí, pretože majú k dispozícii účinné chirurgické postupy. Pri operácii sivého zákalu sa zakalená šošovka odstráni a nahradí sa šošovkou umelou.

Aké sú príznaky sivého zákalu?

Rozmazanejšie a rozostrené videnie

– je to ako pozerať sa cez závoj alebo hmlu.

Kontrasty a farby sú čoraz viac “zakalené”

Zhoršuje sa aj priestorové videnie.

Zvýšená citlivosť na svetlo

Niektorí ľudia sú veľmi citliví na oslnenie
zo slnka alebo iných svetelných predmetov.

Šoférovanie je namáhavejšie

Najmä v noci a za zhoršených svetelných podmienok.

Sivý zákal môžem mať aj nečakané následky

Niektorí ľudia, ktorí nosili okuliare, zrazu lepšie vidia bez okuliarov. Mení sa totiž refrakčná sila oka (optická mohutnosť) – a s ňou aj schopnosť jasne vidieť predmety na rôzne vzdialenosti. Zlepšené videnie bez okuliarov však netrvá dlho.

Príčiny a rizikové faktory vzniku

Asi 90 % všetkých postihnutých má takzvaný „starecký“ šedý zákal (stareckú kataraktu). Pri nich sa očná šošovka pomaly zakaľuje v dôsledku procesu starnutia. Šošovka normálne zabezpečuje, že prichádzajúce svetlo je zaostrené a na sietnici sa objaví jasný obraz. To umožňuje jasne vidieť blízke aj vzdialené objekty. V prípade sivého zákalu je táto funkcia narušená.

Niektorí ľudia majú geneticky zvýšené riziko vzniku sivého zákalu. Len veľmi zriedkavo je to vrodené. Dieťa sa so šedým zákalom sa môže narodiť, ak matka počas tehotenstva dostane osýpky alebo ružienku. Existujú dôkazy, že žiarenie (napr. UV svetlo, röntgenové žiarenie) a fajčenie zvyšujú riziko. Okrem toho sú častejšie postihnutí ľudia liečiaci sa na diabetes. Podvýživa a zlé životné podmienky sú bežnou príčinou sivého zákalu v rozvojových krajinách. Veľa ľudí tam ochorie už v ranom veku. Katarakta sa môže vyvinúť aj v dôsledku zápalu alebo poranenia oka, alebo dlhodobého užívania niektorých liekov (napr. kortizón).

Priebeh ochorenia

Pri sivom zákale sa schopnosť vidieť postupne znižuje. V prvom rade sa stanete krátkozrakým. Ako už bolo spomenuté, predtým ďalekozrakí ľudia potom na krátky čas lepšie vidia bez okuliarov. Postupne sa videnie stáva čoraz viac zakaleným a rozmazaným. Ak sa šedý zákal nelieči, môže, ale nemusí, viesť k úplnej slepote. Zvyčajne sú postihnuté obe oči. Choroba však môže na jednom oku postupovať rýchlejšie ako na druhom. Niektorí ľudia strácajú zrak pomerne rýchlo, u iných sivý zákal zrakové poruchy takmer nespôsobuje.

Aké príznaky sa vyskytujú a ako sa vyvíjajú, závisí okrem iného od toho, v ktorom mieste v oku sa šošovka zakalí. Rozlišujeme tieto formy katarakty: Kortikálna katarakta: Okrem rozmazaného videnia vedie táto forma predovšetkým k zvýšenej citlivosti na oslnenie, napríklad pri nočnej jazde autom. Zadná subkapsulárna katarakta: Táto forma je bežnejšia u mladších ľudí a postupuje pomerne rýchlo. Nukleárna katarakta: Táto forma ovplyvňuje videnie na diaľku viac ako videnie na blízko. Zrak je niekedy len mierne narušený a ochorenie sa zvyčajne vyvíja pomerne pomaly.

Diagnóza

Dôvodov, prečo sa zrak ľudí časom zhoršuje, môže byť veľa. Pred diagnostikovaním šedého zákalu sú preto najskôr vylúčené iné možné príčiny. Za týmto účelom sa oftalmológ najprv pýta na príznaky a anamnézu. Rôzne očné testy a vyšetrenia poskytujú informácie o tom, ako veľmi je zrak narušený a čo môže byť príčinou. Očná šošovka sa vyšetruje štrbinovou lampou, špeciálnym typom svetelného mikroskopu. Lekár sa cez mikroskop pozerá do oka, ktoré je osvetlené lúčom svetla v tvare štrbiny. To umožňuje preskúmať šošovku a časti oka za ňou. Takéto vyšetrenie nie je bolestivé.

Na vyšetrenie zadného segmentu oka sa zvyčajne používajú lieky na rozšírenie zreníc (mydriatiká). Tieto lieky spôsobia, že vaše videnie bude na niekoľko hodín rozmazané a budete sa cítiť ľahšie oslepení. Po takomto vyšetrení asi 4 až 5 hodín nesmiete šoférovať auto.

Prevencia

Nie sú známe žiadne vedecké štúdie, ktoré by preukázali, že niektoré preventívne opatrenia znižujú riziko vzniku sivého zákalu. Predpokladá sa, že fajčenie zvyšuje riziko a že nefajčenie by ho mohlo zodpovedajúcim spôsobom znížiť. Ľudia, ktorí sú vystavení veľkému množstvu UV žiarenia, by mali dbať na ochranu pred slnkom a chrániť si oči pred slnečnými lúčmi napríklad slnečnými okuliarmi.

Niektoré lieky obsahujúce kortizón môžu podporovať vznik katarakty.
V takom prípade je lepšie zvoliť inú alternatívu liečby. Výživové doplnky sú často propagované ako prevencia očných chorôb. Štúdie však ukazujú, že
sú pri sivom zákale neúčinné.

Liečba sivého zákalu

Niektorí ľudia môžu stratu zraku dočasne alebo aj natrvalo kompenzovať okuliarmi alebo kontaktnými šošovkami. Na liečbu sivého zákalu však nie sú žiadne lieky. Jedinou účinnou možnosťou liečby je chirurgický zákrok. Zakalená šošovka sa odstráni a nahradí sa novou, umelou vnútroočnou šošovkou. Počas operácie zostáva puzdro šošovky, ktoré šošovku obklopuje, v oku. Pôvodné jadro a kôra šošovky sa rozbijú ultrazvukom a potom sa odsajú cez malý rez. Následne sa do kapsuly implantuje umelá vnútroočná šošovka. Tento postup sa nazýva fakoemulzifikácia a je štandardným postupom v chirurgii oka. To, či a kedy má operácia zmysel, do veľkej miery závisí od toho, ako vážne strata zraku ovplyvňuje život pacienta. Svoju úlohu zohráva aj to, ak existujú iné (očné) ochorenia, ktoré by mohli ovplyvniť
výsledok operácie.

Čo je zelený zákal?

Glaukóm sa vzťahuje na kategóriu očných porúch, ktoré sú často spojené s nebezpečným nahromadením vnútorného očného tlaku, ktorý môže poškodiť zrakový nerv oka – štruktúru, ktorá prenáša vizuálne informácie z oka do mozgu.

Glaukóm zvyčajne najskôr postihuje periférne videnie. To je dôvod, prečo je to taká zákerná choroba: Pri glaukóme môžete stratiť veľkú časť zraku skôr, ako si uvedomíte, že sa niečo deje. Ak je glaukóm nekontrolovaný alebo neliečený, môže nakoniec viesť k slepote.

Príznaky a symptómy glaukómu

Glaukóm sa často označuje ako „tichý zlodej zraku“, pretože väčšina typov zvyčajne nespôsobuje bolesť a nevyvoláva žiadne príznaky. Z tohto dôvodu sa glaukóm často vyvíja nezistený, kým zrakový nerv už nie je nezvratne poškodený, a to s rôznym stupňom trvalej straty zraku.

Existujú však aj iné formy ochorenia (konkrétne akútny glaukóm s uzavretým uhlom), kde sa náhle objavia príznaky:

Rozmazané videnie
Hmla okolo svetiel
Silná bolesť očí
Nevoľnosť, zvracanie

Ak máte tieto príznaky, okamžite navštívte očného lekára alebo navštívte pohotovosť, aby ste mohli podniknúť kroky na zabránenie trvalej strate zraku.

Čo spôsobuje glaukóm?

Príčinou glaukómu je vo všeobecnosti zlyhanie oka pri udržiavaní primeranej rovnováhy medzi množstvom tekutiny produkovanej vo vnútri oka a množstvom, ktoré odteká. Základné dôvody tejto nerovnováhy sa zvyčajne týkajú typu glaukómu, ktorý máte.

Rovnako ako basketbalová alebo futbalová lopta vyžaduje tlak vzduchu na udržanie svojho tvaru, očná guľa potrebuje vnútorný tlak tekutiny, aby si zachovala svoj guľovitý tvar a schopnosť vidieť. Keď však glaukóm poškodí schopnosť vnútorných očných štruktúr regulovať vnútroočný tlak, očný tlak môže stúpnuť na nebezpečne vysoké úrovne a zrak sa stratí.

Typy glaukómu

Dve hlavné kategórie glaukómu sú glaukóm s otvoreným uhlom a glaukóm s úzkym/uzavretým uhlom. “Uhol” sa týka štruktúry vo vnútri oka, ktorá je zodpovedná za odtok tekutiny z oka, ktorá sa nachádza v blízkosti spojenia medzi dúhovkou a predným povrchom oka blízko periférie rohovky. Niektoré z bežnejších typov glaukómu zahŕňajú:

Primárny glaukóm s otvoreným uhlom. Približne polovica ľudí s touto formou chronického glaukómu nevie, že ho majú. Tento typ glaukómu postupne a bezbolestne znižuje vaše periférne videnie. Ale kým si to všimnete, trvalé poškodenie už nastalo. Ak váš vnútroočný tlak zostane vysoký, deštrukcia môže postupovať, kým sa nevyvinie tunelové videnie a vy budete môcť vidieť iba objekty, ktoré sú priamo pred vami.

Akútny glaukóm s uzavretým uhlom. Glaukóm s uzavretým uhlom alebo glaukóm s úzkym uhlom spôsobuje náhle symptómy, ako je bolesť očí, bolesti hlavy, hmlu okolo svetiel, rozšírené zreničky, stratu zraku, červené oči, nevoľnosť a vracanie. Tieto príznaky môžu trvať niekoľko hodín a potom sa v krátkej dobe znova vrátia. Každé opakovanie tohto stavu berie so sebou časť vášho zorného poľa.

Glaukóm s normálnym tlakom. Rovnako ako primárny glaukóm, tak aj glaukóm s normálnym tlakom  je typ glaukómu s otvoreným uhlom, ktorý môže spôsobiť stratu zorného poľa v dôsledku poškodenia zrakového nervu. Ale pri glaukóme s normálnym tlakom zostáva vnútroočný tlak oka v normálnom rozmedzí. Neprejavuje sa ani bolesťou a trvalé poškodenie zrakového nervu oka nemusí objaviť, až kým sa neobjavia príznaky, ako je  napr. tunelové videnie.

Príčina normálneho glaukómu nie je známa. Mnohí lekári sa však domnievajú, že to súvisí so zlým prietokom krvi do zrakového nervu. Glaukóm s normálnym napätím sa často vyskytuje u žien s ázijským pôvodom, ktoré majú v anamnéze vaskulárne ochorenie.

Vrodený glaukóm. Táto dedičná forma glaukómu je prítomná už pri narodení, pričom 80 % prípadov je diagnostikovaných do 1. roku života. Tieto deti sa rodia s úzkymi uhlami alebo inou chybou v drenážnom systéme oka. Je ťažké rozpoznať príznaky vrodeného glaukómu, pretože deti sú príliš malé na to, aby pochopili, čo sa s nimi deje. Ak spozorujete u svojho dieťaťa zakalené, biele, zahmlené, zväčšené alebo vystupujúce oko, poraďte sa so svojím očným lekárom. Vrodený glaukóm sa zvyčajne vyskytuje častejšie u chlapcov ako u dievčat.

Pigmentárny glaukóm. Táto zriedkavá forma glaukómu je spôsobená pigmentom usadeným z dúhovky, ktorý upcháva odvodňovacie uhly, čím bráni komorovej vode opustiť oko. Zápalová reakcia na zablokovaný uhol časom poškodí drenážny systém. Je nepravdepodobné, že si všimnete nejaké príznaky pigmentového glaukómu, hoci po cvičení sa môže objaviť bolesť a rozmazané videnie. Pigmentárny glaukóm postihuje väčšinou bielych mužov vo veku od 30 do 40 rokov.

Sekundárny glaukóm. Symptómy chronického glaukómu po poranení oka môžu naznačovať sekundárny glaukóm, ktorý sa môže vyvinúť aj s prítomnosťou infekcie, zápalu, nádoru alebo zväčšenej katarakty.

Ako sa zistí glaukóm?

Počas bežných očných vyšetrení sa na meranie vnútroočného tlaku používa tonometer. Naše prístroje vykonajú meranie pomocou silného krátkeho “fuknutia” vzduchu na povrch oka. Môžete sa stretnúť aj so staršími metódami, kedy je vaše oko zvyčajne znecitlivené očnými kvapkami a malá sonda sa jemne opiera o povrch oka.

Abnormálne vysoký vnútroočný tlak indikuje problém s množstvom tekutiny vo vnútri oka. Oko buď produkuje príliš veľa tekutiny, alebo ju nevypúšťa správne.

Ďalšou metódou na zostenie alebo monitorovanie glaukómu je použitie nástrojov na vytváranie obrazov zrakového nervu oka a následné opakovanie tohto zobrazenia v priebehu času, aby sa zistilo, či na zrakovom nerve nedochádza k zmenám, ktoré by mohli naznačovať progresívne poškodenie glaukómu. V našom očnom centre používame najmodernejšou metódu OCT (optickú koherentnú tomografiu)

Testovanie zorného poľa, tzv Perimeter je ďalším spôsobom, ako sledovať, či sa vo vašom zornom poli nevyvíjajú slepé miesta v dôsledku poškodenia zrakového nervu glaukómom. Testovanie zorného poľa zahŕňa pohľad priamo pred seba do prístroja a kliknutie na tlačidlo, keď si všimnete blikajúce svetlo vo vašom periférnom videní. Test zorného poľa sa môže opakovať v pravidelných intervaloch, aby váš očný lekár mohol určiť, či dochádza k postupnej strate zraku.

Liečba glaukómu

V závislosti od závažnosti ochorenia môže liečba glaukómu zahŕňať použitie liekov, konvenčnú operáciu, laserovú operáciu alebo kombináciu týchto liečebných postupov. Ako prvá voľba sa však používajú očné kvapky zamerané na zníženie vnútroočného tlaku. Pretože je však glaukóm vo väčšine prípadov bezbolestný, ľudia často zanedbávajú používanie očných kvapiek, ktoré dokážu kontrolovať tlak vo vnútri oka a to býva bohužiaľ hlavným dôvodom slepoty v dôsledku glaukómu.

Ak zistíte, že očné kvapky, ktoré používate na liečbu glaukómu, sú nepríjemné alebo nepohodlné, nikdy ich nevysadzujte bez toho, aby ste sa najskôr poradili s očným lekárom o možnej alternatívnej liečbe.

Všetky chirurgické zákroky glaukómu (či už laserové alebo nelaserové) sú navrhnuté tak, aby dosiahli jeden z dvoch základných výsledkov: zníženie produkcie vnútroočnej tekutiny alebo zvýšenie odtoku (odvodu) tej istej tekutiny. Postupom sa občas dosiahne oboje.

V súčasnosti je cieľom chirurgie glaukómu a inej terapie glaukómu zníženie alebo stabilizácia vnútroočného tlaku (VOT). Keď sa tento cieľ dosiahne, možno predísť poškodeniu očných štruktúr – najmä zrakového nervu.

Včasné odhalenie je kľúčové

Bez ohľadu na liečbu je včasná diagnostika najlepším spôsobom, ako zabrániť strate zraku pri glaukóme. Pravidelne navštevujte svojho očného lekára kvôli kompletnému očnému vyšetreniu vrátane kontroly vášho vnútroočného tlaku.

Ľudia s vysokým rizikom glaukómu v dôsledku zvýšeného vnútroočného tlaku, rodinnej anamnézy glaukómu, pokročilého veku alebo neobvyklého vzhľadu zrakového nervu môžu potrebovať častejšie návštevy očného lekára.

Čo je syndróm suchého oka a aké sú jeho príznaky?

Syndróm suchého oka je chronický nedostatok dostatočnej lubrikácie a vlhkosti na povrchu oka. Jeho následky siahajú od drobného podráždenia až po neschopnosť nosiť kontaktné šošovky a zvýšené riziko zápalu rohovky a očných infekcií.

Príznaky a symptómy suchého oka môžu byť pretrvávajúca suchosť, škrabanie a pocit pálenia v očiach sú bežnými príznakmi syndrómu suchého oka.

Niektorí ľudia so suchými očami zažívajú aj „pocit cudzieho telesa“ – pocit, že niečo je v oku. A môže sa to zdať zvláštne, ale niekedy môže syndróm suchého oka spôsobiť slzenie očí, pretože nadmerná suchosť spôsobuje nadmernú stimuláciu tvorby vodnej zložky sĺz vášho oka.

Čo spôsobuje suché oči?

Pri syndróme suchého oka slzné žľazy, ktoré zvlhčujú oko, neprodukujú dostatok sĺz, alebo majú slzy chemické zloženie, ktoré spôsobuje ich príliš rýchle odparovanie.

Syndróm suchého oka má viacero príčin. Vyskytuje sa:

Ako súčasť prirodzeného procesu starnutia

najmä u žien nad 40 rokov.

Ako vedľajší účinok mnohých liekov

ako sú antihistaminiká, antidepresíva, niektoré lieky na krvný tlak, lieky na Parkinsonovu chorobu a antikoncepčné tabletky.

Súché a prašné prostredie

alebo veterné podnebie s nízkou vlhkosťou

Ak máte doma alebo v kancelárii klimatizáciu alebo suchý vykurovací systém, to tiež môže  vysušiť vaše oči. Ďalšou príčinou je nedostatočné žmurkanie, napríklad keď celý deň pozeráte na obrazovku počítača.

Ďalšími príčinami sú dlhodobé nosenie kontaktných šošoviek, neúplné uzavretie očných viečok, ochorenie očných viečok a nedostatok žliaz produkujúcich slzy.

Syndróm suchého oka je bežnejší u žien, pravdepodobne v dôsledku hormonálnych výkyvov. Nedávny výskum naznačuje, že aj fajčenie môže zvýšiť riziko syndrómu suchého oka. Suché oko sa spája aj s neúplným uzavretím viečok po blefaroplastike – populárnom kozmetickom zákroku na odstránenie ovisnutých viečok.

Liečba suchého oka

Syndróm suchého oka je pretrvávajúci stav, ktorý liečba nemusí byť schopná vyliečiť. Ale príznaky suchého oka – vrátane suchosti, škrabania a pálenia – sa zvyčajne dajú úspešne zvládnuť.

Váš očný lekár vám môže odporučiť umelé slzy, čo sú zvlhčujúce očné kvapky, ktoré môžu zmierniť suchý, škrabavý pocit a pocit cudzieho telesa pri suchom oku. Očné kvapky na predpis na suché oko idú ešte o krok ďalej: pomáhajú zvýšiť produkciu sĺz.

Ak chcete znížiť vplyv slnka, vetra a prachu na suché oči, noste vonku slnečné okuliare.

V interiéri môže čistič vzduchu odfiltrovať prach a iné častice zo vzduchu, zatiaľ čo zvlhčovač dodáva vlhkosť vzduchu, ktorý je príliš suchý kvôli klimatizácii alebo kúreniu.

Ak sú príčinou suchých očí lieky, problém vo všeobecnosti vyrieši vysadenie lieku. Ale v tomto prípade je potrebné zvážiť prínosy lieku oproti vedľajšiemu účinku suchých očí.

Čo je makulárna degenerácia sietnice?

Makulárna degenerácia (AMD)  je stav súvisiaci s vekom, pri ktorom sa najcitlivejšia časť sietnice, nazývaná makula, začína rozpadať a stráca schopnosť vytvárať jasné vizuálne obrazy. Makula je zodpovedná za centrálne videnie – časť nášho zraku, ktorú používame na čítanie, šoférovania a rozpoznávanie tvárí. Takže hoci periférne videnie človeka nie je týmto ochorením ovplyvnené, najdôležitejší aspekt videnia sa stráca.

AMD je hlavnou príčinou straty zraku a slepoty u ľúdí vo veku 65 rokov a starších. A keďže starší ľudia predstavujú čoraz väčšie percento bežnej populácie, strata zraku spojená s makulárnou degeneráciou je čoraz väčším problémom.

Dve formy AMD

Makulárna degenerácia môže byť klasifikovaná buď ako suchá (non-neovaskulárna) alebo vlhká (neovaskulárna). Neovaskularizácia sa týka rastu nových krvných ciev v oblasti, ako je makula, kde by sa nemali nachádzať.

Suchá forma AMD je bežnejšia – asi 85 % až 90 % všetkých prípadov makulárnej degenerácie je suchá forma.

Suchá makulárna degenerácia

Suchá AMD je skorým štádiom ochorenia a môže byť výsledkom starnutia a rednutia makulárnych tkanív, ukladania pigmentu v makule alebo kombinácie týchto dvoch procesov.

Suchá makulárna degenerácia je diagnostikovaná, keď sa v makule začnú hromadiť žltkasté škvrny. Predpokladá sa, že tieto žlté škvrny sú usadeniny alebo úlomky zo zhoršujúceho sa makulárneho tkaniva.

Pri suchej AMD sa môže vyskytnúť postupná strata centrálneho videnia. Strata zraku pri tejto forme ochorenia zvyčajne nie je taká závažná ako strata spôsobená vlhkou AMD.

Vlhká makulárna degenerácia

Vlhká AMD je pokročilejším a škodlivejším štádiom ochorenia. Asi v 10 % prípadov suchá AMD progreduje do vlhkej makulárnej degenerácie.

Pri vlhkej AMD rastú nové krvné cievy pod sietnicou a spôsobujú únik krvi a vnútroočnej tekutiny. Tento únik spôsobuje v sietnici trvalé poškodenie buniek citlivých na svetlo, čo spôsobuje slepé miesta alebo úplnú stratu centrálneho videnia.

Abnormálny rast krvných ciev pri vlhkej AMD je pokusom tela vytvoriť novú sieť krvných ciev na dodávanie väčšieho množstva živín a kyslíka do makuly. Tento proces však namiesto toho vytvára zjazvenie a stratu centrálneho videnia.

Príznaky a symptómy makulárnej degenerácie

Makulárna degenerácia zvyčajne spôsobuje pomalú, bezbolestnú stratu zraku. Včasné príznaky straty zraku spojené s AMD môžu zahŕňať videnie tieňových oblastí vo vašom centrálnom videní alebo nezvyčajne rozmazané alebo skreslené videnie. V zriedkavých prípadoch môže AMD spôsobiť náhlu stratu centrálneho videnia.

Očný lekár zvyčajne dokáže odhaliť skoré príznaky makulárnej degenerácie skôr, ako sa objavia príznaky. Zvyčajne sa to dosiahne vyšetrením sietnice.

Čo spôsobuje makulárnu degeneráciu?

Zdá sa, že mnohé formy makulárnej degenerácie sú spojené so starnutím a súvisiacim zhoršovaním očného tkaniva, ktoré je kľúčové pre dobré videnie.

Výskum tiež naznačuje, že génový deficit môže byť spojený s takmer polovicou všetkých potenciálne oslepujúcich prípadov makulárnej degenerácie.

Kto dostane makulárnu degeneráciu a ako sa lieči?

Okrem postihnutia starších jedincov sa AMD zrejme vyskytuje častejšie u žien. Ochorenie môže byť tiež vedľajším účinkom niektorých liekov a zdá sa, že sa vyskytuje v rodinách.

Nové dôkazy silne naznačujú, že fajčenie je vysoko na zozname rizikových faktorov makulárnej degenerácie. Medzi ďalšie rizikové faktory AMD patrí rodinný príslušník s AMD, vysoký krvný tlak, svetlejšia farba očí a obezita. Niektorí vedci sa domnievajú, že nadmerné vystavovanie sa slnečnému žiareniu môže byť tiež faktorom, ktorý prispieva k rozvoju makulárnej degenerácie. Rizikovým faktorom môže byť aj strava s vysokým obsahom tukov.

Liečba makulárnej degenerácie

Zatiaľ neexistuje žiadny priamy liek na makulárnu degeneráciu, ale niektoré liečby môžu oddialiť jej progresiu alebo dokonca zlepšiť videnie.

Čo je to Astigmatizmus?

Astigmatizmus je jedným z najčastejších problémov so zrakom, no väčšina ľudí nevie, čo to je.

Mnohým ľuďom sa uľaví, keď sa dozvedia, že astigmatizmus nie je očné ochorenie. Rovnako ako krátkozrakosť a ďalekozrakosť, aj astigmatizmus je typ refrakčnej chyby – stav súvisiaci s tvarom a veľkosťou oka, ktorý spôsobuje rozmazané videnie.

Okrem rozmazaného videnia môže “neopravený” astigmatizmus spôsobiť bolesti hlavy a únavu očí a môže spôsobiť, že objekty na všetky vzdialenosti vyzerajú skreslené.

Príznaky a symptómy astigmatizmu

Ak máte len slabý astigmatizmus, nemusíte si ho vôbec všimnúť, prípadne máte len mierne rozmazané či skreslené videnie. Ale aj malé množstvo nekorigovaného astigmatizmu môže časom spôsobiť bolesti hlavy, únavu a únavu očí.

Astigmatizmus sa zvyčajne vyvíja v detstve. Štúdie ukázali, že viac ako 28% školákov má astigmatizmus.

Deti si tento stav môžu uvedomovať menej ako dospelí a môžu sa tiež menej sťažovať na rozmazané alebo skreslené videnie. Ale astigmatizmus môže spôsobiť problémy, ktoré narúšajú učenie, preto je dôležité, aby ste počas školskej dochádzky dávali pravidelne vyšetrovať oči vášho dieťaťa. Bežné vyšetrenie urobí aj váš detský lekár a v prípade nálezu vás odporučí na vyšetrenie k špecialistovi.

Čo spôsobuje astigmatizmus?

Zvyčajne je astigmatizmus spôsobený rohovkou nepravidelného tvaru. Rohovka je číra predná plocha oka. Pri astigmatizme nie je rohovka dokonale okrúhla, ale má skôr vajcovitý tvar.

V niektorých prípadoch môže byť astigmatizmus spôsobený šošovkou nepravidelného tvaru vo vnútri oka.

Vo väčšine astigmatických očí nepravidelný tvar rohovky alebo šošovky spôsobuje, že svetelné lúče vytvárajú dva skreslené obrazy v zadnej časti oka, a nie jeden jasný.

Ako sa lieči astigmatizmus?

Vo väčšine prípadov možno astigmatizmus úplne korigovať okuliarmi alebo kontaktnými šošovkami.

Tuhé kontaktné šošovky priepustné pre plyny (povrch oka potrebuje “dýchať”) často poskytujú najlepšiu korekciu astigmatizmu. K dispozícii sú však aj špeciálne mäkké kontaktné šošovky na astigmatizmus, nazývané tórické mäkké šošovky.