Prístrojové vybavenie

Fakoemulzifikátor

STELLARIS

STELLARIS PC je moderný prístroj pre mikrorchirurgiu predného aj zadného očného segmentu. Umožňuje chirurgickú operáciu šošoviek pod 2 mm prostredníctvom flexibilného hybridného prístupu k fluidite a pokročilej, veľmi efektívnej dynamike rezania.

Výhody

  • Jednoduchosť použitia
  • Rýchle zrakové zotavenie
  • Bezpečnosť, účinnosť a predvídateľnosť stability prednej komory počas celého procesu
  • Zníženie straty endotelových buniek
  • Zníženie chirurgicky indukovaného astigmatizmu

Opticko koherentný tomograf (OCT) s angiografiou

REVO 80

Nový model REVO s rýchlosťou skenovania 80 000 A-scan/s skracuje čas skenovania a prináša výhody pre lekárov aj pacientov, pretože znižuje chyby často spôsobené mimovoľnými pohybmi očí. Spektrometer s vyššou citlivosťou umožňuje vizualizovať jemnejšie detaily.

Umelá inteligencia

Vylepšená kvalita tomogramu poháňaná je umelou inteligenciou. Pokročilé algoritmy AI zvyšujú kvalitu jedného tomogramu na úroveň spriemerovaného tomogramu získaného viacnásobným skenovaním.

3D vyšetrenie sietnice

Jediné 3D vyšetrenie sietnice stačí na vykonanie analýzy sietnice aj glaukómu na základe skenov sietnice. Softvér automaticky rozpoznáva 8 vrstiev sietnice, čo umožňuje presnejšiu diagnostiku a mapovanie akýchkoľvek zmien v stave sietnice pacienta.

Optický Biometer

Carl ZEISS IOL Master 700

Prístroj IOLMaster 700 je kombinovaný biometrický prístroj na vizualizáciu očných štruktúr a získavanie údajov ľudského oka. Tieto údaje sú používané na výpočet vnútroočnej šošovky, ktorá sa má implantovať pri chirurgii katarakty, resp. Refrakčného zákroku “PRELEX”

Auto refrakto-kerato-tono-pachymeter (AKR)

Topcon TRK 2P

TRK-2P kombinuje refraktometer, keratometer, bezkontaktný tonometer a pachymeter v jednom kompaktnom prístroji. TRK-2P je vybavený plne automatickým vyrovnávacím systémom s funkciou automatického merania. Kompaktná veľkosť a 8,5” otočný farebný dotykový ovládací panel ponúka úplnú flexibilitu pre operátora a tiež pre umiestnenie prístroja. Jediným dotykom prsta na ovládacom paneli TRK-2P zmeria obe oči presne vďaka exkluzívnej technológii Rotary Prism od Topcon.

Mäkký vzduch

Vylepšený dizajn trysky a softvér riadia optimálne množstvo vzduchu potrebné pre každé meranie IOP. Mäkšie nafúknutie vzduchu zlepšuje pohodlie pacienta a vedie k lepšiemu zážitku z merania.

Režim Karaktu

TRK-2P má vstavanú funkciu, ktorá umožňuje meranie pacientov, ktorí majú kataraktu alebo zákal. Táto funkcia funguje automaticky alebo manuálne.

Fotodisrupčný laserový systém

YAG laser VISULAS YAG III Carl Zeiss

VISULAS® YAG III od ZEISS je míľnikom vo vývoji prakticky orientovaných fotodisrupčných laserových systémov. Spája najnovšiu generáciu optických skúseností a technologickú dokonalosť, aby poskytoval maximálne jednoduché používanie s čo najmenšou mierou stresu pacienta. VISULAS YAG III sa používa na také aplikácie, ako je zadná kapsulotómia (sekundárna katarakta) a iridotómia, ako aj leštenie vnútroočnej šošovky.

Kompletná klinická pracovná stanica

3D OCT TOPCON Maestro 2

Maestro2 je kompletná klinická pracovná stanica. Jediným dotykom automaticky vykoná zarovnanie, zaostrenie, optimalizáciu a zachytenie parametrov zadnej časti oka. Maestro2 má integrovanú plnofarebnú fundus kameru na zachytenie očného pozadia.

Maestro2 dokáže zachytiť 12 mm x 9 mm širokouhlé OCT skenovanie, ktoré zahŕňa makulu aj optický disk. Ideálne na každoročné očné vyšetrenie, skenovanie skracuje čas testovania pacienta. Poskytuje hrúbku a referenčné údaje pre sietnicu, RNFL a vrstvy gangliových buniek spolu so správou o glaukóme.

Rohovkový topograf

OCULUS Pentacam AXL Wave

Nová generácia rohovkového topografu Pentacam ® AXL Wave je prvý prístroj, ktorý kombinuje Scheimpflugovu tomografiu s výpočtom axiálnej dĺžky oka, retroilumináciu a biometriu oka.

Diagnostika očných ochorení u detí

Synoptofor INAMI L-2510HB

Prístroj sa používa na diagnostiku a liečbu detí s tupozrakosťou, poruchami binokulárneho videnia, škúlenia a iných očných ochorení u detí. Binokulárne videnie – je schopnosť mozgu spojiť signály z obidvoch očí v jenom čase. Každé oko pozerá separátne a na úrovni mozgu dochádza k spojeniu dvoch rozdielnych obrazov do jedného zrakového vnemu. Vytvára sa tak 3D videnie

Fundus kamera s fluoresceínovou angiografiou

iCare EIDON FA

iCare EIDON FA je špičkový zobrazovací systém, ktorý kombinuje to najlepšie z technológie iCare EIDON so schopnosťou automatickej fluorescenčnej angiografie, čím poskytuje kompletnú sadu zobrazovacích modalít neprekonateľnej kvality obrazu. Ponúka širokouhlé zobrazovanie fundus fluoresceínovej angiografie pri zachovaní kvality obrazu, ostrosti a detailov, dokonca aj na periférii.

iCare EIDON FA tiež ponúka ďalšiu výhodu v zachytení detailného videozáznamu FA s ultravysokým rozlíšením, ktorý poskytuje realistický a dynamický pohľad na vaskulatúru sietnice a cirkulačné mechanizmy, ktoré môžu pri fotografovaní so statickým bleskom chýbať.

Kombinácia autorefraktora, keratometra a bezkontaktného tonometra

NIDEK TONOREF II

Marco Tonoref II kombinuje technológie autorefraktora, keratometra a bezkontaktného tonometra do jedného vysoko presného, priestor šetriaceho zariadenia. Tonoref II predstavuje niekoľko vylepšených funkcií, ako sú menšie rozmery, ktoré ušetria ešte viac miesta, a nový vonkajší dizajn, ale čo je najdôležitejšie, Tonoref II teraz používa SLD (Super Luminescent Diode) a vysoko citlivé CCD zariadenie na zabezpečenie zónového prstenca. – Technológia obrazu. To teraz umožňuje presne merať pacientov so šedým zákalom, zákalom rohovky, vnútroočnými šošovkami LASIK.

Obrazový autorefraktometer/keratometer

RETINOMAX K+ Screen

Obrazový autorefraktometer/keratometer Righton Retinomax K Plus ponúka presnú autorefrakciu a keratometriu. Toto vreckové zariadenie sa môže pochváliť novou funkciou asistencie pri zaostrovaní, ktorá informuje používateľa o optimálnom bode zaostrenia pomocou jednoduchého systému farebného kódovania. Retinomax Screeen tiež poskytuje uhol osi valca a automaticky kompenzuje, ak nie je vyrovnaný.

Obrazom riadený navigačný systém VERION

(Alcon, USA)

ktorý významne zlepšuje kvalitu a presnosť operácií šedého zákalu a implantácie tórických aj multifokálnych vnútroočných šošoviek.

Špičková technológia najprv presne zmapuje oko, zmeria očnú vadu a spočíta najvhodnejšiu korekciu vady za pomoci umelej vnútroočnej šošovky.

Na operačnej sále potom premieta VERION navigačné línie a značky do operačného mikroskopu priamo na pacientovo oko a chirurg tak umiestni implantovanú šošovku do oka s úplnou presnosťou.

Operačný mikroskop

LUXOR LX3

Technológia radu ILLUMIN-i  poskytuje vynikajúci červený reflex a hĺbku ostrosti, čo umožňuje chirurgom pracovať rýchlo a s istotou.

  • Technológia ILLUMIN-i poskytuje 6x väčšiu, vysoko stabilnú červenú reflexnú zónu a väčšiu hĺbku ostrosti
  • Podlahový stojan LX3 kombinuje zvýšenú mobilitu a funkčný dizajn na zlepšenie skúseností chirurga a personálu
  • Q-VUE Assistant Visualization poskytuje 3-D stereo asistenčný rozsah, ktorý neodoberá žiadne svetlo z chirurgovej optickej dráhy
  • Pole osvetlenia: 1882,90 mm2 (plocha červenej reflexnej zóny)