O nás

Sme moderná klinika

Na základe 20 ročných skúseností v oftalmológii, vznikla v roku 2006 spoločnosť VISTAMET, s.r.o. – súkromná očná prax pani MUDr. Evy Trizuljakovej. Ambulancia spolu s  očnou optikou LUMINAR sa 1.1.2013 presťahovala do moderných priestorov v centre Považskej Bystrice. Vďaka novým priestorom sme vytvorili moderné očné centrum s komplexnou starostlivosťou o váš zrak.

Prvoradý je pre nás pacient a individuálny prístup k nemu. Našim cieľom je zabezpečiť čo najvyššiu kvalitu zraku. Skĺbením profesionality, špičkového vybavenia a  vyše 25-ročných skúseností s mikrochirurgiou oka, je každému pacientovi poskytnutá nadštandardná zdravotná starostlivosť.

Vykonávame diagnostické vyšetrenia očí pomocou najmodernejších prístrojov, liečime akútne a chronické choroby oka. Sme špecialisti na očnú mikrochirurgiu, najmä na operácie sivého zákalu a implantácie umelých vnútroočných šošoviek (PRELEX), ktoré netrvajú v zásade viac ako 20 minút a sú úplne bezbolestné. Najmodernejšou technikou liečime i ďalšie ochorenia prednej časti oka.

Náš tím

Sme tu pre vás aby vaše oči boli v poriadku

MUDr. Eva Trizuljaková / primárka Očného centra VISTAMET

Štúdium medicíny ukončila na Lekárskej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci v roku 1979. Z oftalmológie absolvovala dve atestácie a špecializačnú nadstavbu v oblasti mikrochirurgie oka zameranú na operácie sivého zákalu, zeleného zákalu, transplantáciu rohovky, refrakčnú, úrazovú a rekonštrukčnú chirurgiu oka. Od roku 1990 zastávala funkciu zástupkyne primára očného oddelenia v Žiline, v rokoch 2000 – 2006 pracovala ako primárka očného oddelenia v Žiline. Od roku 2006 pracuje ako primárka Očného centra VISTAMET.

MUDr. Marianna Sládeková

Štúdium medicíny ukončila v Bratislave na Lekárskej fakulte univerzity Komenského v Bratislave. Súčasťou tímu očného centra VISTAMET sa stala ihneď po ukončení vysokoškolského štúdia.
Pravidelne sa zúčastňuje odborných seminárov a prednášok v odbore oftalmológia. Venuje sa diagnostike a liečbe predného, ako aj zadného segmentu oka. Sekunduje pri operáciách katarakty, zákrokoch PRELEX ako aj pri iných  zákrokoch v okolí oka.

MUDr. Denisa Melišíková

Štúdium ukončila na LF UP v Olomouci v roku 2004. Venuje sa diagnostike predného aj zadného segmentu oka, predoperačným vyšetreniam, ako aj mikrochirurgii oka. V očnom centre VISTAMET pracuje od roku 2017.

MUDr. Gabriela Trenčanová

Štúdium všeobecného lekárstva ukončila v roku 2017 na Masarykovej univerzite v Brne. Po ukončení štúdia nastúpila do očného centra VISTAMET, kde pôsobí ako sekundárny lekár.

Mgr. Božena Berhanová

Vyštudovala ošetrovateľstvo na Trenčianskej Univerzite Alexandra Dubčeka  v Trenčíne v roku 2011. V očnom centre pracuje od roku 2014 na pozícií zdravotná sestra. Venuje sa príprave pacientov na vyšetrenie, asistuje pri operačných zákrokoch a venuje sa aj administratívnej činnosti.

Bc. Andrea Jacková

Štúdium ošetrovateľstva ukončila na Trenčianskej Univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne v roku 2008, V očnom centre VISTAMET pracuje od roku 2016 ako zdravotná sestra. Okrem prípravy pacientov má na starosti aj koordináciu práce sestier a lekárov, ako aj objednávanie pacientov na vyšetrenie.
V súčasnosti na materskej dovolenke.

Pavla Komadová

Ukončila štúdium na Strednej zdravotníckej škole v Považskej Bystrici. V očnom centre VISTAMET pracuje od roku 2017 na pozícií zdravotnícky asistent. Jej prácou je komunikácia s pacientmi, organizácia objednávania a príprava všetkých dôležitých materiálov a úkonov pri príprave pacienta na vyšetrenie.

Miroslava Dubajová

Svoje dlhoročné skúsenosti z očnej optiky a očnej techniky využíva v našej očnej optike. Pracuje na pozícií očný optik od roku 2014. Okrem odborného poradenstva pri výbere okuliarových rámov alebo šošoviek, vám na počkanie vyrobí vhodné okuliare do diaľky, alebo na čítanie.

Mgr. Michal Trizuljak, MBA, DiS.

Ukončil štúdium ošetrovateľstva a sociálnej práce na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave, marketing a medzinárodný obchod na SMA vo Viedni a optometriu na Vyššej odbornej škole v Pardubiciach. Od roku 2011 pracuje v očnom centre VISTAMET na pozícií obchodný riaditeľ a optometrista.