O našej

klinike

Očné centrum VISTAMET v Považskej Bystrici vzniklo v roku 2006 ako lekárska prax pani primárky MUDr. Evy Trizuljakovej. V priebehu niekoľkých rokov sa prax pani doktorky rozšírila o ďalších lekárov a zdravotné sestry. Vzniklo moderné očné centrum zamerané na diagnostiku očných ochorení, ale hlavne na jednodňovú chirurgiu oka. V priebehu posledných 10 rokov sa naše očné centrum vypracovalo na jedného z regionálnych lídrov v odbore oftalmológia. Od apríla 2021 sídlime v nových priestoroch v budove DIAMON Residence.

Nové priestory šité „na mieru“, nám dovolili ešte viac rozšíriť náš tím a spolu s ním aj rozsah a kvalitu poskytovaných služieb. Bezbariérový prístup, centrálna poloha a nadštandardné prostredie, robia z našej kliniky vyhľadávané zdravotnícke zariadenie nielen pre pacientov z okolia. Disponujeme najmodernejšími diagnostickými prístrojmi od svetových výrobcov, vrátane 3D OCT Tomografu, endoteliálneho biomiroskopu a počítačového perimetra. Pred operačným zákrokom kladieme dôraz na precíznosť, k čomu nám okrem vysoko odborného personálu pomáha aj navigačný systém VERION od spoločnosti ALCON, ktorý chirurgovi umožňuje najpresnejší možný postup pri výmene vnútroočnej šošovky.

Pri samotnom operačnom zákroku, je o Vás dobre postarané. Novo vybudovaný operačný trakt disponuje nezávislou vzduchotechnikou a samostatným elektrickým napájaním. Pri samotnej operácií sa môže chirurg spoľahnúť na špičkový mikroskop LUXOR od spoločnosti ALCON, a fakoemulzifikátor STELLARIS od firmy Bausch and Lomb.

Okrem refrakčnej chirurgie oka sa venujeme aj estetickej chirurgii v okolí oka. Spadnuté mihalnice a ovisnuté očné viečka už nebudú problémom, ktorý Vás oberá o sebavedomie. Výrastky a bradavičky Vám odstránime pomocou prístroja PLAZMA JETT.

Po vyšetreniach Vám podľa predpisu na okuliare v našej Optike DIAMON pomôžeme vybrať nové okuliare.

Náš tím

očného centra Vistamet

Mudr. Eva Trizuljaková

primárka očného centra

Je zakladateľkou očného centra VISTAMET. Štúdium medicíny ukončila na Univerzite Palackého v Olomouci. Po atestácií druhého stupňa v odbore oftalmológia, ďalej absolvovala atestáciu z mikrochirurgie oka.  Pred založením vlastného očného centra pôsobila ako primárka očného oddelenia v NsP Žilina. Venuje sa chirurgii katarakty, refrakčnej chirurgii a patrí medzi priekopníkov jednodňovej chirurgie oka na Slovensku. Je členkou Slovenskej, členkou Európskej  aj Americkej oftalmologickej spoločnosti. Patrí medzi najuznávanejších očných lekárov na Slovensku,  aktívne sa zúčastňuje na oftalmologických kongresoch doma aj v zahraničí.  Za svoju prácu a rozvoj oftalmológie na Slovensku bola ocenená Slovenskou Lekárskou Komorou bronzovou medialou v roku 2006 a striebornou medailou v roku 2014.

MUDr. Lenka Velič

lekárka

V očnom centre VISTAMET pracuje od roku 2021. Vyštudovala medicínu na Univerzite Palackého v Olomouci.  V našom očnom centre sa venuje detskej oftamológií a to najmä manažmentu kontroly krátkozrakosti, diagnostike refrakčných vád, škúlenia a tupozrakosti.

MUDr. Jakub Polerecký

lekár

V očnom cente Vistamet pracuje od roku 2022. Po vyštudovaní Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, pôsobil ako lekár na internom oddelení  a následne očnom oddelení Nemocnice s poliklinikou v Prievidzi so sídlom v Bojniciach. Venuje sa liečbe a diagnostike ochorení predného aj zadného segmentu oka.

MUDr. Marianna Sládeková

lekárka

V očnom centre VISTAMET pracuje od roku 2013. Štúdium medicíny ukončila na Univerzite Komenského v Bratislave a odvtedy je súčasťou nášho tímu.  Okrem práce v ambulancii sa venuje najmä refrakčnej chirurgii oka – katarakty a zákrokov PRELEX.

MUDr. Gabriela Trenčanová

lekárka

V očnom centre VISTAMET pracuje od roku 2017. Štúdium medicíny ukončila na Masarykovej Univerzite v Brne. Venuje sa komplexnej diagnostike a liečbe chorôb oka. Momentálne pôsobí   na našej regionálnej očnej ambulancii v Ilave.

MUDr. Denisa Melišíková

lekárka

V očnom centre VISTAMET pracuje od roku 2017. Medicínu ukončila na Univerzite Palackého v Olomouci a pôsobila ako lekárka na očnom oddelení v Nemocnici s poliklinikou v Žiline. V ambulancii sa venuje diagnostike a liečbe chorôb oka, ako chirurg vykonáva zákroky v okolí oka

MUDr. Marianna Afanasieva – Sychova

lekárka

V očnom centre VISTAMET pracuje od roku 2022. Absolvovala lekársku fakultu Medicínskej štátnej akadémii v meste Dnipro na Ukrajine. Od roku 2006 absolvovala predatestačnú prípravu a od roku 2008 pracovala už ako atestovaný oftalmológ vo fakultnej nemocnici v Dnipre. Špecializuje sa na funkčné metódy diagnostiky a liečbe predného a  zadného segmentu  oka.

Mgr. Božena Berhanová

sestra

V očnom centre VISTAMET pracuje od roku 2014. Skončila štúdium ošetrovateľstva na Trenčianskej Univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne a vyššie odborné vzdelanie ako diplomovaná detská sestra. Má špecializáciu v intenzívnej pediatrickej starostlivosti a certifikačné štúdium ortoptiky a pleoptiky na SZU v Bratislave. Pôsobila ako detská sestra na JIS v Považskej Bystrici. 

Mgr. Stanislava Kuchárová

sestra/operačná sestra

V očnom centre VISTAMET pracuje od roku 2018. Má ukončené štúdium ošetrovateľstva na univerzite Konštantína Filozofa v Nitre a na Trenčianskej Univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne.  Po doplňujúcom pedagogickom štúdiu na TUAD, si momentálne doplňuje aj špecializačné štúdium inštrumentálnej sestry na Slovenskej  zdravotníckej univerzite.  V minulosti pracovala v Prahe a Ilave prevažne ako sestra na JIS.

Bc. Martina Stranianková

sestra

V očnom centre VISTAMET pracuje od roku 2022. Po ukončení strednej zdravotníckej školy v Považskej Bystrici, vyštudovala pôrodnú asistenciu na Katolíckej Univerzite v Ružomberku. V minulosti pôsobila ako zdravotná sestra na súkromnej dentálnej klinike v Žiline a ako sestra vo všeobecnej ambulancií pre deti a dorast v Rajeckých Tepliciach.

Ľubica Dzurcová

operačná sestra

 (V očnom centre VISTAMET pracuje od roku 2014 ako operačná sestra.. Po ukončení Gymnázia v Púchove pokračovala na Strednej zdrav. Škole Petra Fouriéra v Bratislave ako zdravotná sestra.  Následne nadstavba na Strednej zdravotníckej škole v TN ako diplm. Operačná sesra.  Pracovala striedavo na oddeleniach JIS, chirurgia na operačnej sále v rôznych chirurgických odboroch a má 25 ročné skúsenosti.

Pavla Komadová

praktická sestra

V očnom centre VISTAMET pracuje ako praktická sestra od roku 2017. Ukončila štúdium na strednej zdravotníckej škole v Považskej Bystrici.  V minulosti pracovala na rôznych pozíciách v domovoch sociálnych služieb.

Gabriela Vargová

zdravotná sestra

V Očnom Centre VISTAMET pracuje od roku 2022. Ako zdravotná sestra pôsobila na internom oddelení, na oddelení ARO a očnom oddelení viac ako 20 rokov. V súčasnosti pracuje v našej ambulancii na pobočke v Ilave.

Mgr. Michal Trizuljak, MBA., DiS.

obchodný riaditeľ

V očnom centre VISTAMET pracuje od roku 2010. Vyštudoval sociálnu prácu na Slovenskej Zdravotníckej Univerzite v Bratislave, medzinárodný obchod na SHW vo Viedni v Rakúsku a očnú optiku v Pardubiciach v Českej Republike.  Venuje sa riadeniu a organizácií očného centra VISTAMET a pôsobí ako odborný garant v Optike DIAMON.

Eliška Kulihová

operátor kontaktného centra

V očnom centre VISTAMET pracuje od roku 2023. V minulosti Eliška pracovala na rôznych pozíciách súvisiacich s komunikáciou so zákazníkmi a v odvetví zákazníckeho servisu.

Bc. Stanislava Miškechová

operátor kontaktného centra

V očnom centre VISTAMET pracuje na pozícií recepčná od 2021. Vyštudovala vysokú školu  Sv. Alžbety v Bratislave. Venuje sa objednávaniu pacientov a administratíve spojenej s chodom recepcie .

Andrea Pažická, DiS.

očný optik

V Optike DIAMON pracuje od roku 2021. Vyštudovala očnú optiku na Vyššej Odbornej škole v Plzni v ČR.  Ako očný optik má bohaté skúsenosti a pomôže Vám vybrať okuliare podľa vašich predstáv.

Pozrite sa k nám

Cez virtuálnu prehliadku

Čo o nás povedali

spokojní klienti