Čo je to dioptrická

refrakčná chyba?

Refrakčná chyba znamená, že tvar oka neohýba svetlo správne, výsledkom čoho je rozmazaný obraz. Hlavnými typmi refrakčných chýb sú myopia (krátkozrakosť), hypermetropia (ďalekozrakosť), presbyopia (strata videnia na blízko s vekom) a astigmatizmus.

Symptómy:

Rozmazané videnie
Ťažkosti s čítaním alebo videním zblízka
Škúlenie očí u detí (esotropia)

Čo je Myopia?

Krátkozrakosť alebo Myopia je veľmi častým problémom so zrakom. Odhaduje sa, že až jedna tretina ľudí je krátkozraká. Krátkozrakí ľudia majú problémy s čítaním dopravných značiek a jasným videním vzdialených predmetov, no vidia dobre na blízko, ako je čítanie alebo šitie.

Príznaky a symptómy krátkozrakosti

Krátkozrakí ľudia majú často bolesti hlavy alebo únavu očí a pri šoférovaní alebo športovaní môžu žmúriť alebo sa cítiť unavení. Ak pociťujete tieto príznaky pri nosení okuliarov alebo kontaktných šošoviek, možno budete potrebovať silnejšie okuliare.

Čo spôsobuje krátkozrakosť?

Krátkozrakosť nastáva, keď je očná guľa spredu dozadu o niečo dlhšia ako zvyčajne. To spôsobí, že sa svetelné lúče sústredia na bod pred sietnicou, a nie priamo na jej povrch.

Krátkozrakosť sa vyskytuje v rodinách a zvyčajne sa objavuje v detstve. Tento problém so zrakom sa môže v určitom bode stabilizovať, aj keď sa niekedy s vekom zhoršuje.

Liečba krátkozrakosti

Krátkozrakosť možno korigovať okuliarmi, kontaktnými šošovkami alebo refrakčnou chirurgiou. V závislosti od stupňa krátkozrakosti možno budete musieť nosiť okuliare alebo kontaktné šošovky stále, alebo len vtedy, keď potrebujete ostrejšie videnie na diaľku, napríklad pri šoférovaní, pozeraní sa na tabuľu alebo pri pozeraní filmu.

Ak vaše okuliare alebo predpis na kontaktné šošovky začínajú mínusovými číslami, napríklad -2,50, ste krátkozraký.

Čo je Hyperopia?

Ďalekozrakosť alebo Hyperopia je bežným problémom so zrakom, ktorý postihuje približne štvrtinu populácie. Ľudia s ďalekozrakosťou zvyčajne dobre vidia vzdialené predmety, ale majú problém vidieť predmety, ktoré sú blízko.

Príznaky a symptómy ďalekozrakosti

Ďalekozrakí ľudia majú niekedy bolesti hlavy alebo únavu očí a pri práci na blízko môžu žmúriť alebo sa cítiť unavení. Ak máte tieto príznaky pri nosení okuliarov alebo kontaktných šošoviek, možno budete potrebovať očné vyšetrenie a nový predpis okuliarov.

Čo spôsobuje ďalekozrakosť?

Ďalekozrakosť nastáva, keď sa svetelné lúče vnikajúce do oka sústreďujú za sietnicou, a nie priamo na ňu. Očná guľa ďalekozrakého človeka je často kratšia ako normálne.

Mnoho detí sa rodí s ďalekozrakosťou a niektoré z tohto problému „vyrastú“, keď sa očná buľva predĺži prirodzeným rastom. Ľudia si niekedy zamieňajú ďalekozrakosť s presbyopiou, ktorá tiež zahŕňa ťažkosti s videním zblízka. Ale presbyopia má inú príčinu a vyskytuje sa po 40-tke.

Liečba ďalekozrakosti

Okuliare alebo kontaktné šošovky môžu opraviť ďalekozrakosť a zmeniť spôsob, akým sa svetelné lúče ohýbajú do oka. Ak vaše okuliare alebo predpis na kontaktné šošovky začínajú plusovými číslami, napríklad +2,50, ste ďalekozrakí.

V závislosti od miery ďalekozrakosti, ktorú máte, možno budete musieť nosiť okuliare alebo kontakty stále, alebo len pri čítaní, práci na počítači alebo inej práci zblízka.

Čo je Presbyopia?

Niekedy po 40. roku života ľudia začínajú pociťovať rozmazané videnie na blízko pri vykonávaní úloh, ako je čítanie, šitie alebo práca na počítači. Táto zmena sa nazýva presbyopia.

Nedá sa tomu vyhnúť – presbyopia sa v určitom bode života stane každému, dokonca aj tým, ktorí nikdy predtým nemali problém so zrakom.

Príznaky a symptómy presbyopie

S nástupom presbyopie zistíte, že knihy, časopisy, noviny, jedálny lístok a iné materiály na čítanie musíte držať ďalej, aby ste jasne videli výtlačok. Niekto povie, že má “krátke ruky”. Ďalšími príznakmi presbyopie sú bolesti hlavy a únava očí pri čítaní alebo vykonávaní inej blízkej práce.

Čo spôsobuje presbyopiu?

Presbyopia je vekom podmienená strata pružnosti šošovky vo vnútri oka. To sa líši od astigmatizmu, krátkozrakosti a ďalekozrakosti, ktoré súvisia s tvarom očnej gule a vyskytujú sa v ranom veku. Keď šošovka stvrdne a je menej elastická, oko sa ťažšie zaostruje na blízko.

Liečba presbyopie: okuliare

Okuliare s bifokálnymi alebo progresívnymi šošovkami sú najbežnejšou korekciou presbyopie.

“Bifokálny” znamená dva body zaostrenia: hlavná časť okuliarových šošoviek obsahuje predpis pre krátkozrakosť, ďalekozrakosť a/alebo astigmatizmus, zatiaľ čo spodná časť šošovky obsahuje silnejší predpis na blízko pre prácu na blízko. Progresívne prídavné šošovky sú multifokálne šošovky, ktoré ponúkajú postupný prechod medzi množstvom výkonov šošovky pre rôzne pozorovacie vzdialenosti bez viditeľných čiar na šošovke. Viac o typoch šošoviek sa dozviete na stránkach našej Optiky DIAMON

Ďalšou voľbou sú okuliare na čítanie. Na rozdiel od bifokálnych a progresívnych šošoviek, ktoré väčšina ľudí nosí celý deň, okuliare na čítanie sa zvyčajne nosia iba pri práci nablízku.

Liečba presbyopie: Kontaktné šošovky

Pre presbyopov sú dostupné aj multifokálne kontaktné šošovky, dostupné v materiáloch priepustných pre plyny (GP) alebo mäkkých šošovkách.

Jednou z metód korekcie presbyopie kontaktnými šošovkami je monovízia, pri ktorej jedno oko nosí predpis na diaľku a druhé má predpis na videnie na blízko. Mozog sa učí uprednostňovať jedno alebo druhé oko na rôzne úlohy.

Vzhľadom na to, že zmeny v šošovke oka pokračujú, ako starnete, váš presbyopický predpis sa bude časom zvyšovať. Váš očný lekár vám podľa potreby predpíše silnejšiu korekciu pri práci na blízko.

Liečba presbyopie: Chirurgia

Existujú aj chirurgické možnosti korekcie presbyopie. Ak máte aj krátkozrakosť, ďalekozrakosť alebo astigmatizmus, očná operácia monovision LASIK dokáže tieto problémy napraviť a znížiť aj vašu závislosť od okuliarov na čítanie. Očakáva sa tiež, že v Spojených štátoch bude čoskoro k dispozícii multifokálna možnosť liečby presbyopie LASIK.

Ak potrebujete okuliare len na čítanie a prácu na blízko, dobrou voľbou môže byť konduktívna keratoplastika (CK). Táto chirurgická technika je menej invazívna ako LASIK a možno ju vykonať na jednom oku na korekciu monovízie.

Ďalšou chirurgickou liečbou presbyopie je výmena refrakčných šošoviek (RLE), pri ktorej sa stvrdnutá šošovka oka odstráni a nahradí sa špeciálnym typom vnútroočnej šošovky (IOL), aby sa vám vrátilo videnie na diaľku a videnie na blízko stratené v dôsledku presbyopie. Tento postup je podobný operácii sivého zákalu a je invazívnejší ako CK alebo LASIK.

Pretože operácia korekcie zrakového poľa sa rýchlo mení, požiadajte svojho očného lekára o najnovšie informácie o operácii presbyopie, ak máte záujem o túto možnosť liečby.

Čo je Astigmatizmus?

Astigmatizmus je jedným z najčastejších problémov so zrakom, no väčšina ľudí nevie, čo to je.

Mnohým ľuďom sa uľaví, keď sa dozvedia, že astigmatizmus nie je očné ochorenie. Rovnako ako krátkozrakosť a ďalekozrakosť, aj astigmatizmus je typ refrakčnej chyby – stav súvisiaci s tvarom a veľkosťou oka, ktorý spôsobuje rozmazané videnie.

Okrem rozmazaného videnia môže “neopravený” astigmatizmus spôsobiť bolesti hlavy a únavu očí a môže spôsobiť, že objekty na všetky vzdialenosti vyzerajú skreslené.

Príznaky a symptómy astigmatizmu

Ak máte len slabý astigmatizmus, nemusíte si ho vôbec všimnúť, prípadne máte len mierne rozmazané či skreslené videnie. Ale aj malé množstvo nekorigovaného astigmatizmu môže časom spôsobiť bolesti hlavy, únavu a únavu očí.

Astigmatizmus sa zvyčajne vyvíja v detstve. Štúdie ukázali, že viac ako 28% školákov má astigmatizmus.

Deti si tento stav môžu uvedomovať menej ako dospelí a môžu sa tiež menej sťažovať na rozmazané alebo skreslené videnie. Ale astigmatizmus môže spôsobiť problémy, ktoré narúšajú učenie, preto je dôležité, aby ste počas školskej dochádzky dávali pravidelne vyšetrovať oči vášho dieťaťa. Bežné vyšetrenie urobí aj váš detský lekár a v prípade nálezu vás odporučí na vyšetrenie k špecialistovi.

Čo spôsobuje astigmatizmus?

Zvyčajne je astigmatizmus spôsobený rohovkou nepravidelného tvaru. Rohovka je číra predná plocha oka. Pri astigmatizme nie je rohovka dokonale okrúhla, ale má skôr vajcovitý tvar.

V niektorých prípadoch môže byť astigmatizmus spôsobený šošovkou nepravidelného tvaru vo vnútri oka.

Vo väčšine astigmatických očí nepravidelný tvar rohovky alebo šošovky spôsobuje, že svetelné lúče vytvárajú dva skreslené obrazy v zadnej časti oka, a nie jeden jasný.

Ako sa lieči astigmatizmus?

Vo väčšine prípadov možno astigmatizmus úplne korigovať okuliarmi alebo kontaktnými šošovkami.

Tuhé kontaktné šošovky priepustné pre plyny (povrch oka potrebuje “dýchať”) často poskytujú najlepšiu korekciu astigmatizmu. K dispozícii sú však aj špeciálne mäkké kontaktné šošovky na astigmatizmus, nazývané tórické mäkké šošovky.