Skenovanie pomocou optickej koherentnej tomografie (OCT sken) je kritickým zariadením na včasnú diagnostiku mnohých závažných očných stavov.

OCT vyšetrenie OCT je neinvazívny test, ktorý poskytuje 3-D farebne kódované prierezové obrazy sietnice, ktoré umožňujú včasné zistenie a liečbu očného ochorenia, ktoré sa môže vyvinúť bez akýchkoľvek viditeľných symptómov.

OCT sken používa laser (bez žiarenia) na získanie snímok vrstiev sietnice a zrakového nervu s vyšším rozlíšením.

Farebne označené obrázky poskytujú množstvo informácií, ktoré pomôžu vášmu očnému lekárovi zmerať hrúbku vašej sietnice a identifikovať akékoľvek abnormality zrakového nervu.

Obrázky vytvorené OCT skenom sú tiež praktickým nástrojom, ktorý pomáha pacientom pochopiť problém, ktorý môžu mať, keďže komplikáciu je možné vidieť na obrazovke jasne a v 3D.

Kedy sa používa OCT sken?

OCT skeny sa používajú na diagnostiku, manažment alebo liečbu rôznych očných stavov:

 • Makulárny edém
 • Vekom podmienená degenerácia makuly (AMD)
 • Diabetická retinopatia
 • Makulárna diera
 • Vitreomakulárna trakcia
 • Glaukóm
 • Oklúzie sietnice alebo krvácanie
 • Odštiepenie rohovky
 • Oddelenie pigmentového epitelu sietnice
 • Epiretinálna membrána
 • Retinoschíza
 • Centrálna serózna chorioretinopatia
 • Edém optického disku
 • Drúzy hlavy zrakového nervu
 • Komplex gangliových buniek
 • Neovaskularizácia

OCT sken na vyšetrenie predného uhla

OCT sken je užitočným nástrojom pri hodnotení predného uhla u pacientov s rizikom vzniku glaukómu.

Predný uhol je drenážny kanál pre tekutinu vo vnútri oka. Ak drenážny kanál nefunguje správne, môže to viesť k zvýšeniu očného tlaku a spôsobiť poškodenie zrakového nervu a stratu zraku.

OCT poskytuje prierezové obrazy predného uhla a uľahčuje detekciu glaukómu s otvoreným uhlom alebo s uzavretým uhlom, ako aj zúženie predného uhla, čo môže viesť k glaukómu s uzavretým uhlom.

OCT sken je možné vykonať aj v tmavej miestnosti, čo umožňuje rýchlejšie a presnejšie výsledky – najmä ak je poloha predného uhla v tmavej miestnosti mimoriadne dôležitá pri diagnostike glaukómu s uzavretým uhlom.

Autorefraktor

Autorefraktor sa používa na určenie predpisu okuliarov meraním toho ako sa svetlo šíri cez očnú buľvu. Tento proces je pre pacienta rýchly a bezbolestný a namerané údaje zabezpečujú základné informácie na určenie správneho predpisu okuliarov alebo kontaktných šošoviek.

Ako funguje autorefraktor?

Autorefraktor vyžaruje svetlo do oka a meria, ako sa mení, keď sa odráža od zadnej časti oka (sietnice). Počas toho sa pacientovi zobrazí obrázok, ktorý sa pohybuje dopredu a dozadu. Pri vytváraní týchto odrazov niekoľko meraní určuje, kedy je oko správne zaostrené. Tieto konečné čísla určujú úroveň potrebnej korekcie zraku. Na rozdiel od mnohých konvenčných refrakčných diagnostických zariadení niektoré autorefraktory využívajú jedinečný algoritmus technológie vlnoplochy založený na senzore čela vlny Hartmann-Shack, ktorý analyzuje mnoho ohniskových bodov čela vlny. Dokáže zmerať nielen základnú refrakčnú chybu pacienta, ale aj získať priestorovo rozlíšenú refrakčnú mapu čela vlny.

Váš vnútroočný očný tlak (VOT) je dôležitý

Váš vnútroočný očný tlak (VOT) je dôležitý na určenie rizika glaukómu. Ak máte vysoký VOT, jeho liečba pomocou liekov môže pomôcť zabrániť strate zraku. Štúdie o rohovke, čírej časti ochranného krytu oka, ukazujú, že hrúbka rohovky je dôležitým faktorom pri presnej diagnostike očného tlaku.

Pachymetrický test je jednoduchý, rýchly a bezbolestný test na meranie hrúbky vašej rohovky. Pomocou tohto merania môže lekár lepšie porozumieť hodnotám vášho vnútroočného tlaku a vytvoriť plán liečby, ktorý je vhodný pre váš stav. Procedúra trvá len asi minútu na meranie oboch očí.

V roku 2002 bola zverejnená správa päťročnej štúdie očnej hypertenzie. Cieľom štúdie bolo zistiť, či včasná intervencia s liekmi na zníženie tlaku môže znížiť počet pacientov s očnou hypertenziou, u ktorých sa rozvinie glaukóm. Počas štúdie bol urobený kritický objav týkajúci sa hrúbky rohovky a jej úlohy pri vnútroočnom očnom tlaku a vývoji glaukómu.

Prečo je hrúbka rohovky dôležitá?

Hrúbka rohovky je dôležitá, pretože môže ovplyvniť presné meranie očného tlaku, čo spôsobí, že vás budú lekári liečiť na stav, ktorý v skutočnosti nemusí existovať, alebo vás budú liečiť zbytočne, keď je tlak v poriadku. Skutočný tlak môže byť podhodnotený u pacientov s tenšou rohovkou a nadhodnotený u pacientov s hrubšou rohovkou.

Tenká rohovka – Nebezpečenstvo nesprávneho zmerania očného tlaku

Mnohokrát pacienti s tenkými rohovkami (menej ako 555 µm) vykazujú umelo nízke hodnoty VOT. Je to nebezpečné, pretože ak je váš skutočný vnútroočný tlak vyšší, ako ukazuje vaše meranie, môžete byť vystavení riziku vzniku glaukómu a váš lekár to nemusí vedieť. Ak sa vysoký VOT nelieči, môže viesť k glaukómu a strate zraku. Je dôležité, aby váš lekár mal presné hodnoty VOT, aby diagnostikoval vaše riziko a rozhodol o pláne liečby.

Hrubšia rohovka – môže znamenať menší dôvod na obavy z glaukómu

Pacienti s hrubšou rohovkou môžu vykazovať vyššiu hodnotu VOT, než v skutočnosti existuje. To znamená, že ich očný tlak je nižší, ako sa predpokladalo, nižší IOP znamená, že riziko vzniku glaukómu je znížené. Stále je však dôležité absolvovať pravidelné očné vyšetrenia na sledovanie očného tlaku a neustále si uvedomovať zmeny.

Farebná fundusová sietnicová fotografia

Farebná fundusová sietnicová fotografia využíva fundusovú kameru na zaznamenávanie farebných snímok stavu vnútorného povrchu oka, aby sa zdokumentovala prítomnosť porúch oka a sledovali sa ich zmeny v čase.

Fundus kamera alebo sietnicová kamera je špecializovaný nízkovýkonný mikroskop s pripojenou kamerou určený na fotografovanie vnútorného povrchu oka vrátane sietnice, ciev sietnice, optického disku, makuly a zadného pólu (t. j. fundusu).

Na zobrazenej sietnici je možné pozorovať viaceré diagnózy, ako je diabetická retinopatia, vekom podmienená makulárna degenerácia, makulárny edém a odlúčenie sietnice.

Fotografia očného pozadia sa tiež používa na pomoc pri interpretácii fluoresceínovej angiografie, pretože určité orientačné body sietnice viditeľné na fotografii očného pozadia nie sú viditeľné na fluoresceínovom angiograme.

Pred zákrokom budú vaše oči rozšírené pomocou kvapiek. Rozšírením zreničky pacienta sa zväčší uhol pozorovania. To umožňuje zobraziť oveľa väčšiu oblasť a mať jasnejší pohľad na zadnú časť oka.

Popis vyšetrenia Perimeter

Perimetrický test (test zorného poľa) meria všetky oblasti vášho zraku, vrátane vášho bočného alebo periférneho videnia.

Na vykonanie testu si sadnete a dívate sa dovnútra nástroja v tvare polgule nazývaného perimeter. Kým sa pozeráte do stredu prístroje, na jeho povrchu blikajú svetlá. Vždy, keď uvidíte záblesk, stlačíte tlačidlo. Počítač zaznamená miesto každého záblesku a či ste stlačili tlačidlo, keď svetlo v danom mieste zablikalo.

Na konci testu sa na výtlačku zobrazí, kde sú oblasti vášho videnia, kde ste nevideli záblesky svetla. Toto sú oblasti straty zraku. Strata periférneho videnia je často skorým príznakom glaukómu.

Prečo sa to robí

Perimetrický test môže pomôcť nájsť určité vzorce straty zraku. To môže znamenať, že je prítomný určitý typ očného ochorenia. Tento test je veľmi užitočný pri hľadaní skorých zmien videnia spôsobených poškodením nervov glaukómom.

Pravidelné perimetrické testy slúžia na zistenie, či liečba glaukómu uspešná a bráni ďalšej strate zraku.

Výsledky

Množstvo straty periférneho videnia je spojené s množstvom poškodenia zrakového nervu.

Perimetrický test vytvára podrobný záznam vašich zorných polí. Základné informácie, popisy alebo nákresy možno porovnať s budúcimi výsledkami testov.

Tento test pri vyšetrení oboch očí môže trvať viac ako 45 minút.

Očné vyšetrenia pre kontaktné šošovky

Mnohým ľuďom poskytujú kontaktné šošovky väčšie pohodlie a uspokojivejšiu korekciu zraku ako okuliare. Tu je to, čo zahŕňa typické vyšetrenie a nasadenie kontaktných šošoviek:

Komplexné očné vyšetrenie je na prvom mieste

Pred nasadením kontaktných šošoviek sa vykoná komplexné očné vyšetrenie. Pri tejto skúške očný lekár určí váš predpis na korekčné šošovky (v tomto bode iba predpis okuliarov) a skontroluje akékoľvek zdravotné problémy oka alebo iné problémy, ktoré môžu narušiť úspešné nosenie kontaktných šošoviek.

Ak pri očnom vyšetrení všetko vyzerá dobre, ďalším krokom je konzultácia a nasadenie kontaktných šošoviek.

Merania kontaktných šošoviek

Tak ako jedna veľkosť topánok nesedí všetkým chodidlám, tak jedna veľkosť kontaktných šošoviek nesedí všetkým očiam. Ak je zakrivenie kontaktnej šošovky príliš ploché alebo príliš strmé vzhľadom na tvar vášho oka, môžete pocítiť nepohodlie alebo dokonca poškodenie oka. Merania, ktoré sa vykonajú na určenie najvhodnejšej veľkosti a dizajnu kontaktných šošoviek pre vaše oči, zahŕňajú:

Zakrivenie rohovky

Prístroj nazývaný keratometer sa používa na meranie zakrivenia číreho predného povrchu oka (rohovky). Toto meranie pomôže vášmu lekárovi vybrať najlepšiu krivku a priemer pre vaše kontaktné šošovky.
Ak sa zistí, že povrch vášho oka je v dôsledku astigmatizmu trochu nepravidelný, možno budete potrebovať špeciálny dizajn šošovky známy ako „torické“ kontaktné šošovky. Kedysi mohli astigmatizmus korigovať iba kontaktné šošovky priepustné pre plyn. Teraz však existuje veľa značiek mäkkých torických šošoviek, ktoré sú dostupné v jednorazových, multifokálnych, predĺžených a farebných verziách.
V niektorých prípadoch je možné vykonať podrobné mapovanie povrchu rohovky (nazývané topografia rohovky). Topografia rohovky poskytuje mimoriadne presné detaily o povrchových charakteristikách vašej rohovky a vytvára povrchovú „mapu“ vášho oka s rôznymi obrysmi reprezentovanými rôznymi farbami.

Veľkosť zrenice a dúhovky

Veľkosť vašej zrenice a dúhovky (farebná časť oka) môže zohrávať dôležitú úlohu pri určovaní najlepšieho dizajnu kontaktných šošoviek, najmä ak máte záujem o kontaktné šošovky praktického lekára. Tieto merania možno vykonať pomocou osvetleného prístroja nazývaného biomikroskop (nazývaný aj štrbinová lampa) alebo jednoducho pomocou ručného pravítka alebo šablóny.

Posúdenie slzného zvhlčenia oka

Pre úspešné a pohodlné nosenie kontaktných šošoviek musíte mať primerane zvlhčené oko – slzný film aby boli šošovky a vaša rohovka dostatočne vlhké a hydratované. Tento test možno vykonať umiestnením tekutého farbiva na vaše oko, aby bolo možné vidieť vaše slzy pomocou štrbinovej lampy alebo pomocou malého papierového prúžku umiestneného pod spodným viečkom, aby ste videli, ako dobre vaše slzy zvlhčujú papier. Ak máte suché oči, kontaktné šošovky nemusia byť pre vás to pravé. Množstvo sĺz, ktoré vytvárate, môže tiež určiť, ktorý materiál kontaktných šošoviek bude pre vás najlepší.

Skúšobné šošovky

V mnohých prípadoch sa na overenie výberu kontaktných šošoviek použijú skúšobné šošovky. Šošovky sa umiestnia na vaše oči a váš lekár použije štrbinovú lampu na vyhodnotenie polohy a pohybu šošoviek, keď budete žmurkať a pozerať sa rôznymi smermi. Tiež sa vás opýta, ako šošovky vnímate v oku a či je ich nosenie komfortné.

Zvyčajne budete musieť tieto skúšobné šošovky nosiť aspoň 15 minút, aby sa zastavilo akékoľvek počiatočné nadmerné slzenie oka a váš slzný film sa stabilizoval. Ak je všetko v poriadku, dostanete pokyny, ako sa o šošovky starať a ako dlho ich nosiť. Taktiež absolvujete školenie o manipulácii, aplikácii a vyberaní šošoviek.

Následné kontroly potvrdzujú vhodnosť a bezpečnosť

Nasadenie kontaktných šošoviek bude zahŕňať niekoľko následných návštev, aby váš lekár mohol potvrdiť, že šošovky si správne nasadzujete do oči a či vaše oči znášajú nosenie kontaktných šošoviek. Farbivo (ako to, ktoré sa používa na vyhodnotenie vášho slzného filmu) sa môže použiť na zistenie, či šošovky nespôsobujú poškodenie rohovky alebo či sú vaše oči príliš suché.

Váš lekár často uvidí varovné signály ešte skôr, ako si ich začnete všímať. Ak sú takéto varovné signály zrejmé pri vašich následných návštevách, váš lekár vám môže odporučiť vyskúšať inú šošovku alebo materiál šošovky, použiť inú metódu starostlivosti a čistenia šošoviek alebo upraviť čas nosenia kontaktných šošoviek. Občas môže byť potrebné úplne prestať nosiť kontaktné šošovky.

Váš predpis na kontaktné šošovky

Keď nájdete kontaktné šošovky, ktoré vám správne sadnú, sú pre vás pohodlné a poskytujú dobré videnie, váš lekár vám predpíše kontaktné šošovky. Tento predpis určí silu kontaktných šošoviek, zakrivenie šošovky, priemer šošovky a názov a výrobcu šošovky.

Rutinné vyšetrenia kontaktných šošoviek

Bez ohľadu na to, ako často alebo ako dlho nosíte kontaktné šošovky, vaše oči by sa mali vyšetrovať aspoň raz ročne, aby ste sa uistili, že vaše oči zostanú zdravé a znášajú nosenie kontaktných šošoviek.