Čo je operácia

sivého zákalu?

Operácia sivého zákalu je postup používaný na obnovenie straty zraku spôsobeného kataraktu s kataraktou. Počas operácie sa zakalená šošovka vo vnútri oka nahradí čírou umelou šošovkou. Počas operácie nebudete cítiť žiadnu bolesť a zvyčajne trvá len asi 15 minút. Je to v princípe ambulantný postup a nevyžaduje si nočný pobyt v nemocnici.

Operácia šedého zákalu môže na prvý pohľad znieť desivo, ale je to jedna z najbezpečnejších a najefektívnejších operácií zraku, ktoré sú dnes k dispozícii. Každý rok sa na Slovensku vykonajú tisíce operácií sivého zákalu a prevažná väčšina má vynikajúce výsledky. V našom očnom centre sa špecializujeme na operácie sivého zákalu a vykonávame desiatky desiatky týchto operácií týždenne s vynikajúcimi výsledkami.

Potenciálna potreba operácie sivého zákalu oka stúpa s vekom, kedy je najpravdepodobnejšie, že sa katarakta rozvinie alebo zhorší. Podľa lekárskych štatistík katarakta postihuje:

 • Približne 1 z 20 ľudí vo veku 50-54 rokov
 • Zhruba polovicu ľudí vo veku 75-79 rokov
 • Viac ako 2/3 ľudí nad 80 rokov

Ako prebieha operácia sivého zákalu?

Zakalená šošovka vo vnútri vášho oka bude počas operácie odstránená a nahradená čírou umelou šošovkou, ktorú nazývame vnútroočná šošovka alebo skrátene IOL.

IOL pomáha obnoviť jasné a čisté videnie, ktoré ste mali pred vznikom šedého zákalu.

Počas trvania operácie sivého zákalu sa prijímajú špeciálne opatrenia, aby ste sa cítili pohodlne, boli úplne uvoľnení a bez pocitu bolesti. V najhoršom prípade môžu niektorí pacienti pociťovať mierny tlak, ale tento pocit nie je bolestivý.

Moderná operácia katarakty bude často nasledovať tieto kroky:

 1. Na bočnej strane rohovky sa urobí malý rez.
 2. Zakalená šošovka sa pomocou vysokofrekvenčného ultrazvukového prístroja rozbije na malé úlomky. Tento proces sa nazýva fakoemulzifikácia.
 3. Úlomky šošovky sa z oka jemne odstránia pomocou odsávania.
 4. Po odstránení všetkých úlomkov chirurg umiestni vnútroočnú šošovku za zrenicu a farebnú časť oka (dúhovku) na to isté miesto, kde bola pôvodne vaša prirodzená šošovka.
 5. Rez sa hojí sám bez akýchkoľvek stehov.
 6. Oko je následne prelepené sterilným prekrytím, ktoré ho udržuje v čistote a bezpečí počas prvých fáz liečby.

Ak potrebujete operáciu oboch očí, časový odstup medzi operáciami je zvyčajne jeden až tri týždne, aby prvé oko malo dosť času na zahojenie.

Počas operácie šedého zákalu možno implantovať tri hlavné typy vnútroočnej šošovky:

Monofokálne šošovky – štandardné možnosti pre väčšinu operácií. Po tejto operácii môžu byť aj naďalej potrebné slabé okuliare alebo okuliarov na čítanie. Ak sú potrebné dioptrické okuliare, očný lekár vám ich predpíše asi mesiac po operácii. Voliteľne možno presbyopiu liečiť úpravou výkonu jednej z vašich monofokálnych IOL, aby ste vytvorili stav nazývaný monovízia. Podstatou monovízie je rozdielna korekcia pravého a ľavého oka. Dominantné oko je plne korigované do diaľky a druhé oko je korigované na blízko. Znamená to, že videnie oka, ktoré vidí dobre na diaľku bude mierne rozmazané na blízke vzdialenosti a opačne. Avšak s oboma otvorenými očami je videnie jasné a ostré na všetky vzdialenosti.

Akomodačné šošovky a multifokálne šošovky – dostupné pre pacientov s presbyopiou. Tieto šošovky zlepšujú vaše videnie do blízka bez toho, aby sa zmenilo vaše videnie na diaľku. Obe tieto vnútroočné šošovky poskytujú väčší rozsah videnia po operácii katarakty ako bežné monofokálne šošovky.

Príprava na operáciu sivého zákalu

Predtým, ako sa naplánuje operáciu sivého zákalu, náš očný lekár vykoná komplexné očné vyšetrenie, aby skontroloval celkový zdravotný stav vašich očí a rozhodne, či operácii niečo bráni

Lekár tiež vykoná refrakčný test, aby určil vaše merania krátkozrakosti, ďalekozrakosti a/alebo astigmatizmu pred operáciou. Vykonajú sa dodatočné merania vašich očí, aby sa určil tvar oka a aký typ implantovateľnej šošovky budete potrebovať.

Pred operáciou oka budete informovaní o tom, čo môžete očakávať pred, počas a po zákroku. Tieto informácie vám pomôžu urobiť informované rozhodnutie o ďalšom postupe v operácii.

Nás očný lekár sa vás opýta na akékoľvek lieky a doplnky, ktoré užívate. Niektoré z nich môžu zvýšiť riziko komplikácií a možno bude potrebné ich na chvíľu vysadiť.

Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa operácie sivého zákalu, určite ich prediskutujte so svojím očným lekárom, prípadne priamo s chirurgom katarakty pred podpísaním dokumentov „informovaného súhlasu“, ktoré povoľujú operáciu.

Zotavenie po operácii šedého zákalu

Nekomplikovaná operácia sivého zákalu trvá len asi 15 minút. Môžete očakávať, že u nás strávite celkovo 90 minút alebo dlhšie, pretože celkový čas zahŕňa aj čas na vašu prípravu na operáciu ako aj pooperačné hodnotenie a pokyny na zotavenie.

Po operácii sivého zákalu vás bude musieť niekto odviezť domov, pretože nebudete môcť šoférovať. Vaše operované oko je potrebné v čase liečenia chrániť pred slnečným žiarením a iným jasným svetlom, Na tento účel Vám poskytneme špeciálne pooperačné slnečné okuliare.

Niekoľko týždňov budete musieť používať špeciálne liečivé očné kvapky. Počas prvého týždňa budete tiež musieť mať oko prelepené a to aj počas spánku alebo odpočinku.

Počas prvých dní po operácii môžete pociťovať určité začervenanie očí a rozmazané videnie, kým sa vaše oko uzdraví.

Aby liečba operovaného oka prebiehala bez komplikácií, tak aspoň počas prvého týždňa zotavovania sa budete musieť dať pozor na:

 • Namáhavé aktivity a akékoľvek zdvíhanie ťažkých predmetov
 • Predklon, rýchle pohyby, cvičenie a iné činnosti, ktoré môžu zaťažovať oko.
 • Vystavenie oka vode, pretože môže spôsobiť infekciu. Počas sprchovania alebo kúpania musíte mať zatvorené oči. Vyhnite sa plávaniu alebo sedeniu vo vírivke aspoň dva týždne.
 • Akúkoľvek činnosť, ktorá by vystavila vaše uzdravujúce sa oči prachu, špine alebo iným kontaminantom spôsobujúcim infekciu.

Náš operujúci lekár vám môže poskytnúť ďalšie pokyny v závislosti od vašich špecifických potrieb a typu vykonaného zákroku.

Je operácia sivého zákalu bezpečná?

Operácia šedého zákalu je veľmi bezpečný a úspešný lekársky zákrok. Na Slovensku sa každý rok vykonajú tisíce operácií sivého zákalu, pričom podľa štúdií až 99,5 % pacientov nemalo po operácii žiadne vážne komplikácie.

Ako každý typ operácie, odstránenie sivého zákalu predstavuje riziká, ktoré je dôležité vedieť, aby ste sa mohli informovane rozhodnúť.

Je operácia šedého zákalu bezpečná, ak ste starší?

Vo väčšine prípadov je operácia šedého zákalu bezpečná aj ak ste starší, ale riziko komplikácií sa zvyšuje s vekom. Napriek tomu môže operácia sivého zákalu zlepšiť kvalitu života a znížiť ďalšie riziká súvisiace so zlým videním, ako napríklad

 • Zakopnutie a pád
 • Zlomenina kosti
 • Autonehody

U pacientov starších ako 85 rokov malo asi 85 % zlepšené videnie a 87 % malo pocit, že majú z operácie prospech.

Dokonca aj u ľudí starších ako 90 rokov sa zistilo, že operácia šedého zákalu prospieva zdraviu a dlhovekosti. Aj keď majú veľmi starí ľudia viac zdravotných problémov, stále môžu profitovať z operácie sivého zákalu. Umožňuje im to lepšie zvládať každodenné činnosti. Operácia môže tiež zlepšiť ich spoločenský život a dokonca predĺžiť ich dĺžku života.

Je operácia šedého zákalu bezpečná, ak máte ochorenie srdca alebo pľúc?

Väčšinou je operácia šedého zákalu aj keď máte ochorenie srdca alebo pľúc,  bezpečná. Je to preto, že operácia sivého zákalu je rýchly postup s nízkym rizikom. Typická operácia sivého zákalu využíva lokálne anestetikum, prípadne mierne sedatíva, aby ste sa uvoľnili, takže nenesie riziká spojené s celkovou anestéziou.

Napriek tomu váš obvodný lekár alebo internista vykoná niektoré rutinné predoperačné vyšetrenia, testy vrátane krvných testov a EEG, aby zistil prípadné riziká pre vykonanie operácie.

V prípade, že trpíte cukrovkou, je dobré sa uistiť, že vaša sietnica (v zadnej časti oka) je dostatočne zdravá na operáciu sivého zákalu. Rovnako je dôležité kontrolovať hladinu cukru v krvi.

Je operácia sivého zákalu bezpečná a účinná, ak mám iné očné ochorenia?

Ochorenia očí sú častejšie s pribúdajúcim vekom. Niektoré z týchto stavov, ako je glaukóm a makulárna degenerácia, môžu spôsobiť, že operácia šedého zákalu bude náročnejšia alebo výsledky operácie nemusia naplniť vaše očakávania zlepšeného videnia – napr. aj naďalej budete potrebovať slabé okuliare.

Čo o nás povedali

spokojní klienti