Operácie očí

Jednodňová Chirurgia oka,

Podstúpením zákrokov mikrochirurgie oka v našom centre vám vieme vyliečiť zrak skutočne za krátky čas. Najčastejšia operácia sivého zákalu netrvá dlhšie ako 20 minút a už po 3 dňoch ste schopní vrátiť sa späť do práce. Dôkladné predoperačné vyšetrenia vykonávame na najmodernejších prístrojoch. Zákroky prebiehajú v novej operačnej sále pod vedením skúsených odborníkov. Každému chirurgickému zákroku v našom očnom centre predchádza dôkladná konzultácia s lekárom a individuálne nastavenie operačného zákroku, ako aj kastomizovaný výber umelej vnútroočnej šošovky „na mieru“.

Pacient má k dispozícií širokú škálu šošovkových implantátov, od štandardných monofokálnych až po individuálne multifokálne, resp. trifokálne varianty.

Vykonávame operačné zákroky:

Čo je sivý zákal?

Je to zakalenie očnej šošovky ktorého najčastejšou príčinou je vyšší vek. Postihuje najmä ľudí po 60. roku života. U nižších vekových skupín môže byť príčinou užívanie určitých liekov, cukrovka, infračervené žiarenie, poúrazové stavy a nesprávna životospráva

Aké sú symptómy?

Pretože sivý zákal postupuje pomaly, príznaky sa často prejavia až vo vyššom štádiu ochorenia šošovky. Pacient vidí neostro, zahmlene, vadí mu prudké slnko, odrazy reflektorov, farby strácajú na jasnosti. Často sa stáva krátkozrakým, vidí dobre do blízka na úkor videnia do diaľky. Progresia ochorenia vedie až k úplnej slepote

Aká je liečba?

Jedinou možnou liečbou je operačný zákrok, chirurgická výmena zakalenej šošovky za šošovku umelú. Pomocou špeciálneho prístroja sa šošovka rozdrví vysokofrekvenčnýcm ultrazvukom, následne sa cez mikrorez odsaje a do vyčisteného púzdra šošovky sa aplikuje umelý vnútroočný implantát. V našom očnom centre používame najmodernejší typ prístroja a vysokokvalitné implantáty. Celý operačný zákrok je bezbolestný a trvá asi 20 minút, potom je pacient ihneď prepustený domov. Čím skôr pacient podstúpi operáciu sivého zákalu, tým lepšie. Už dávno neplatí, že zákal musí “vyzrieť”, skoršie štádiá zákalu sú lepšie operovateľné, pre pacienta ľahšie zvládnuteľné a bezpečnejšie

Dá sa naraz zbaviť sivého zákalu aj dioptrií?

V našom očnom cetre používame širokú škálu umelých vnútroočných šošoviek. Monofokálne šošovky (šošovky umožňujúce videnie na jednu vzdialenosť) v plnej miere hradí poisťovňa. Pacient má však na výber aj iné typy šošoviek, ktoré umožňujú kvalitné videnie na všetky vzdialenosti – tzv. multifokálne, alebo trifokálne šošovky, čím sa úplne zbavia používania okuliarov do diaľky aj blízka.

Bezkontaktné zariadenie slúžiace na výpočet umelej vnútroočnej šošovky ako náhrada za šošovku vlastnú pri operácií sivého zákalu (katarakty).

MUDr. Marianna Sládeková

Mamography

Specialized X-rays of the breast to aid in the early detection of breast cancer. A yearly mammogram is recommended for women age 40 and older.

Reproductive Endocrinology

Care and treatment for couples having difficulties conceiving a child. Conventional therapies such as medication and surgery can help your dreams of parenthood come true. Our partnership with Mayo Clinic allows us to provide referrals when advanced reproductive techniques are required.

Integrative Medicine

Alternative therapies stemming from the premise the mind, body and spirit function as one and addressing all promotes healing.

Chemical Dependency Treatment

Care for people with alcohol and other drug addictions. All treatment plans are individualized, ensuring that each person’s unique needs are met to promote healing and recovery. Dignity and respect are foundational values that guide our work.

Physical Therapy

Therapeutic care to restore movement and function to people disabled by disease or injury. Care may include exercise, training in activities of daily living and education. Our team works in collaboration with other specialties to offer comprehensive care and quickly restore you to your optimal health.

(+555) 959-595-959

Mamography

Specialized X-rays of the breast to aid in the early detection of breast cancer. A yearly mammogram is recommended for women age 40 and older.

Reproductive Endocrinology

Care and treatment for couples having difficulties conceiving a child. Conventional therapies such as medication and surgery can help your dreams of parenthood come true. Our partnership with Mayo Clinic allows us to provide referrals when advanced reproductive techniques are required.

Integrative Medicine

Alternative therapies stemming from the premise the mind, body and spirit function as one and addressing all promotes healing.

Chemical Dependency Treatment

Care for people with alcohol and other drug addictions. All treatment plans are individualized, ensuring that each person’s unique needs are met to promote healing and recovery. Dignity and respect are foundational values that guide our work.

Physical Therapy

Therapeutic care to restore movement and function to people disabled by disease or injury. Care may include exercise, training in activities of daily living and education. Our team works in collaboration with other specialties to offer comprehensive care and quickly restore you to your optimal health.

(+555) 959-595-959

Mamography

Specialized X-rays of the breast to aid in the early detection of breast cancer. A yearly mammogram is recommended for women age 40 and older.

Reproductive Endocrinology

Care and treatment for couples having difficulties conceiving a child. Conventional therapies such as medication and surgery can help your dreams of parenthood come true. Our partnership with Mayo Clinic allows us to provide referrals when advanced reproductive techniques are required.

Integrative Medicine

Alternative therapies stemming from the premise the mind, body and spirit function as one and addressing all promotes healing.

Chemical Dependency Treatment

Care for people with alcohol and other drug addictions. All treatment plans are individualized, ensuring that each person’s unique needs are met to promote healing and recovery. Dignity and respect are foundational values that guide our work.

Physical Therapy

Therapeutic care to restore movement and function to people disabled by disease or injury. Care may include exercise, training in activities of daily living and education. Our team works in collaboration with other specialties to offer comprehensive care and quickly restore you to your optimal health.

(+555) 959-595-959

Mamography

Specialized X-rays of the breast to aid in the early detection of breast cancer. A yearly mammogram is recommended for women age 40 and older.

Reproductive Endocrinology

Care and treatment for couples having difficulties conceiving a child. Conventional therapies such as medication and surgery can help your dreams of parenthood come true. Our partnership with Mayo Clinic allows us to provide referrals when advanced reproductive techniques are required.

Integrative Medicine

Alternative therapies stemming from the premise the mind, body and spirit function as one and addressing all promotes healing.

Chemical Dependency Treatment

Care for people with alcohol and other drug addictions. All treatment plans are individualized, ensuring that each person’s unique needs are met to promote healing and recovery. Dignity and respect are foundational values that guide our work.

Physical Therapy

Therapeutic care to restore movement and function to people disabled by disease or injury. Care may include exercise, training in activities of daily living and education. Our team works in collaboration with other specialties to offer comprehensive care and quickly restore you to your optimal health.

(+555) 959-595-959

Mamography

Specialized X-rays of the breast to aid in the early detection of breast cancer. A yearly mammogram is recommended for women age 40 and older.

Reproductive Endocrinology

Care and treatment for couples having difficulties conceiving a child. Conventional therapies such as medication and surgery can help your dreams of parenthood come true. Our partnership with Mayo Clinic allows us to provide referrals when advanced reproductive techniques are required.

Integrative Medicine

Alternative therapies stemming from the premise the mind, body and spirit function as one and addressing all promotes healing.

Chemical Dependency Treatment

Care for people with alcohol and other drug addictions. All treatment plans are individualized, ensuring that each person’s unique needs are met to promote healing and recovery. Dignity and respect are foundational values that guide our work.

Physical Therapy

Therapeutic care to restore movement and function to people disabled by disease or injury. Care may include exercise, training in activities of daily living and education. Our team works in collaboration with other specialties to offer comprehensive care and quickly restore you to your optimal health.

(+555) 959-595-959

Featured Services

These are our special exams

Free Checkup

The basis of Wellness

DNA Testing

Accurate Results

Cardio Exam

With High-End Equipment

DNA Testing

Accurate Results

We specialize in Rhinoplasty

Go ahead and use the cool Image Compare shortcode

Come and meet one of our four world renowned facial plastic and reconstructive surgeons, that can guide you through the process that will change your life. Reshape the appearance of body parts through cosmetic surgery. Our surgeons are specialized in reconstructing face, neck, ears, nose, eyes, breasts. We can also guide you through some our patients‘ photos and their life changing stories.

Integrative Medicine

Alternative therapies stemming from the premise the mind, body and spirit function as one and addressing all promotes healing.

Use the slider to compare the before and after photos

Want to schedule an appointment?

Call us at (+555) 959-595-959 or fill in the appointment form...