Očné ambulancie

Očná ambulancia

V priestoroch očného centra VISTAMET na vás čaká špičkové prístrojové vybavenie. Vo všetkých našich ambulanciách je samozrejmosťou individuálny prístup k pacientom a vysoká profesionalita. Tím našich lekárov pod vedením pani primárky MUDr. Evy Trizuljakovej zaručuje najlepšiu starostlivosť o váš zrak.

Základné a špecializované vyšetrenia (predného aj zadného segmentu oka)

 • Komplexné očné vyšetrenie s konzultáciou
 • Vyšetrenie centrálnej zrakovej ostrosti
 • Vyšetrenie pred operáciou katarakty (sivého zákalu)
 • Vyšetrenie refrakcie (predpis dioptrií a okuliarov) na digitálnom foropteri
 • Vyšetrenie vnútroočného tlaku
 • Vyšetrenie predného segmentu oka pomocou štrbinovej lampy
 • Vyšetrenie očného pozadia
 • Vyšetrenie hrúbky rohovky bezkontaktnou pachymetriou, resp. endoteliálnym biomikroskopom
 • Vyštrenie očného pozadia bez mydriázy fundus kamerou
 • OCT vyšetrenie zadného segmentu oka optickým koherentným tomografom
 • Vyšetrenie periférneho videnia počítačovým perimetrom
 • Výpočet dioprickej hodnoty umelej vnútroočnej šošovky optickým biometrom, resp. ultrazvukom
 • Aplikácia kontaktných šošoviek
 • Kontroly po očných operáciach
 • Preventívne očné vyšetrenie na odporučenie zamestnávateľa (práca s počítačom, vodiči, povolania so zvýšenými nárokmi na zrak)
 • Metabolické a cievne choroby oka (diabetická retinopatia, cievne uzávery)
 • Periférne degenerácie a trhliny sietnice

Potrebujú aj vaše oči odbornú pomoc?

Neváhajte a napíšte nám.